Chinese Crested Dog \n Yantarnyy Prints Imperiya Viktorii \n Age - 4,5 месяца \n Dog kennel Lorentayl Dzhet Kora \n Author - Корженко \nPicture № 49141; views: 1752

Chinese Crested Dog
Yantarnyy Prints Imperiya Viktorii
Age - 4,5 месяца
Dog kennel Lorentayl Dzhet Kora
Author - Корженко
Picture № 49141; views: 1752©2005-2019 SOBAKA.LV