East evropean shepherd dog \n Groznyy iz Ksaro Chestnaya Igra \n Age - 1 год \n Owner - Андрей Бутромеев \n Dog kennel Iz Ksaro Chestnaia Igra \n Breeder - Екатерина Михеева, Москва \n Author - Елена Бутромеева \nPicture № 15780; views: 5779

East evropean shepherd dog
Groznyy iz Ksaro Chestnaya Igra
Age - 1 год
Owner - Андрей Бутромеев
Dog kennel Iz Ksaro Chestnaia Igra
Breeder - Екатерина Михеева, Москва
Author - Елена Бутромеева
Picture № 15780; views: 5779©2005-2019 SOBAKA.LV