Japanese Akita Inu \n Jun Yoshiro Go Vuk \n Picture № 107336; views: 535

Japanese Akita Inu
Jun Yoshiro Go Vuk
Picture № 107336; views: 535©2005-2018 SOBAKA.LV